Mielestämme on tärkeää verkostoitua ja olla mukana niin alamme valtakunnallisissa kuin paikallisissakin yrittäjäyhteisöissä.

Olemme jäseninä seuraavissa yhdistyksissä ja yhteisöissä:

Likiliike

Kaupunkilaisia ja vierailijoita silmällä pitäen laadittu Likiliike-merkki viestii rovaniemeläisyydestä, paikallisesta laadusta, lähituotannosta ja lappilaisesta yhteisöhengestä. Asiakas voi olla varma siitä, että Likiliike-tunnusta kantava liike on hyvä, rovaniemeläisessä omistuksessa oleva yritys.

Likiliike-merkki on suositus, joka vetoaa tiedostaviin kuluttajiin ja kiehtoo matkailijoita.

Näköasiantuntijat – verkosto

Näköasiantuntijat on 100% suomalaisten yrittäjien perustama ja omistama, erityisosaamiseen perustuva, maanlaajuinen optikkoliikkeiden verkosto, joka osaa ja haluaa turvata sinulle sekä hyvän näön, että silmäsairauksien löytämisen ja silmien ehkäisevän terveydenhuollon. 

Verkoston palvelufilosofia ja ajatusmaailma ovat rakentuneet pitkän asiakaskokemuksen perusteella. Monet verkostomme yrityksistä ovat toimineet paikkakuntiensa asiantuntijaliikkeinä jo vuosikymmenten ajan. Palvelumme ja osaamisemme ovat myös vahvasti tunnustettuja kansallisesti ja kansainvälisesti pitkältä ajalta erinäisten luottamustehtävien ja tunnustusten kautta.  

Rovaniemen yrittäjät ry / Suomen yrittäjät

Rovaniemen Yrittäjänaiset ry

Näe ry – Näkemisen ja silmäterveyden toimialajärjestö

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry on toimialajärjestö, joka tekee töitä maailman parhaan näönhuollon eteen. 

Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry

Joulupukin arktinen kotikaupunki ansaitsee aktiivisen keskustan. Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry kehittää kaupunkikeskustaa yhdessä yrittäjien, asukkaiden, tapahtuma- ja kulttuurituottajien sekä kaupungin ja sen konserniyhtiöiden kanssa. Yhdistys on luotu Rokke-hankkeen, yrittäjien ja eri sidosryhmien yhteisellä ponnistuksella.

Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry tuo yhteen yrittäjät, asukkaat, eri tapahtumatuottajat sekä Rovaniemen kaupungin toimijat. Yhteisenä päämääränä on kehittää keskusta-alueen viihtyisyyttä muun muassa helpottamalla erilaisten tapahtumien järjestämistä. Toimintaan kuuluu oleellisesti myös toiminta kaupunkikeskustan mielikuvan parantamiseksi.

Suomen OEL Oy

Suomen OEL Oy on vuonna 1981 perustettu yksityisten suomalaisten optikkoliikkeiden omistama yhtiö.

Toiminnan tarkoituksena on luoda omille osakkailleen mahdollisimman hyvät ja monipuoliset edellytykset menestykselliseen liiketoimintaan tuoteportfoliota, hankintakanavia, yhteistyösopimuksia ja palveluliiketoimintamalleja kehittämällä.