Myopian eli likinäköisyyden kasvun hillitseminen 

Mikä on myopia? 

Myopia eli likinäköisyys on yksi yleisimmistä taittovirheistä. Myooppinen silmä on yleensä keskimääräistä pidempi, jolloin katseltava kohde tarkentuu verkkokalvon eteen, sen sijaan että se tarkentuisi verkkokalvolle. Likinäköinen henkilö voi nähdä ilman lasikorjausta hyvin lähelle, mutta kaukana olevat kohteet nähdään sumeana. Likinäköisyyttä korjataan miinusvoimakkuudella ilmoitettavalla lasikorjauksella, joka siirtää kaukana nähtävät kohteet tarkaksi verkkokalvolle. Yleisesti ottaen lasikorjauksen kanssa saavutetaan normaali näöntarkkuus. Likitaittoisuutta itseään ei pidetä silmäsairautena, mutta sillä on taipumusta lisääntyä ja lisääntyessään se lisää näköä uhkaavien silmäsairauksien riskiä. Myopiakontrollin tarkoituksena on hidastaa myopian kasvamista ja näin ennaltaehkäistä mahdollisia komplikaatioita. 

Likinäköisyys on yleistynyt viime vuosina huomattavasti ja on kehittymässä kovaa vauhtia maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Tällä hetkellä 30% maailman väestöstä on likinäköisiä ja vuoteen 2050 mennessä joka toisen ihmisen ennustetaan olevan likinäköinen.  Myös korkean, yli –6.00 dioptrian likitaittoisuuden määrän odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina muutamista prosenteista jopa kymmeniin prosentteihin. Samalla likinäköisyys on yhä suurempi syy heikkonäköisyyteen ja sokeuteen johtavista tekijöistä. 

Kenelle myopia kehittyy ja miksi? 

Myopian ilmaantumiseen ja sen kehittymiseen, eli määrän lisääntymiseen, vaikuttavia tekijöitä ovat perintötekijät, ympäristötekijät sekä myopian ilmaantumisikä. Likinäköisten vanhempien lapset ovat todennäköisemmin myös likinäköisiä ja lapsen likinäköisyyden määrää ja sen kehittymistä voidaan verrata vanhempien likinäköisyyden määrään ja kehittymiseen. 

Perintötekijöiden rinnalla ympäristötekijöillä on huomattu olevan merkittävää vaikutusta myopian kehittymiseen. Ympäristötekijöitä ovat muun muassa lähityöskentelyn määrä, lähityöskentelyn etäisyys, heikot valaistusolosuhteet sekä ulkona vietetyn ajan määrä. Yhä enemmän yleistyneen digitaalisten laitteiden käytön on epäilty lisänneen myopiaa, sillä laitteita katsotaan hyvinkin lyhyiltä katseluetäisyyksiltä ja kauas katselun tarve ja määrä on vähentynyt.   

Se, kuinka aikaisin myopia ilmenee, vaikuttaa myös lopulliseen myopian määrään. Mitä nuorempana myopia ilmaantuu, sen nopeammin ja sen suuremmaksi se myös usein kehittyy. Taittovirhe todetaan yleensä kouluiässä ja sen kehitys voi jatkua läpi teini-iän aina 25 -ikävuoteen saakka. Joissain tapauksissa kehitys voi alkaa jo ennen kouluikää ja jatkua keskimääräistä pitempään.  

Miksi myopian kehitystä pitäisi kontrolloida? 

Myopialla on taipumusta kehittyä, eli kasvaa. Kehityksen määrään ja nopeuteen vaikuttavat edellä mainitut tekijät. Myopian lisääntymiseen liittyy yleensä silmän pituuden kasvu. Silmän pituuden kasvaessa silmän sisäiset rakenteet eivät yleensä kasva yhtä nopeaa tahtia vaan ennemminkin venyvät. Venyminen aiheuttaa silmän kudoksille rasitusta ja ohenemista, jotka altistavat näköä uhkaaville silmänpohjan muutoksille, kuten verkkokalvon rei’ille ja irtaumille sekä myooppiselle makulan, eli tarkan näkemisen alueen, rappeumalle. Tutkimusten mukaan mitä suurempi myopian määrä on, sen suurempi riski kyseisille muutoksille on olemassa. Esimerkiksi –3.00 myoopilla verkkokalvon irtauman riski on lähes kymmenkertainen ja yli –6.00 myoopilla kaksikymmenkertainen verrattuna henkilöön, jolla ei ole likinäköisyyttä . Muita myopian aiheuttamia komplikaatioita ovat glaukooma, eli silmänpainetauti sekä ennenaikainen kaihin kehittyminen. Hoitamattomana kaikki edellä mainitut myopian komplikaatiot voivat johtaa eriasteisiin heikkonäköisyyden muotoihin ja jopa sokeuteen, osa myös hoidosta huolimatta. 

Miten myopian hillitsemistä toteutetaan? 

Myopian aiheuttamien komplikaatioiden ennaltaehkäisy on suurin syy myopian kasvamisen vähentämiseen. Koska myopian kehitys on suurinta lapsilla ja teini-ikäisillä, on kontrollin kohderyhmä noin 8–16-vuotiaat. Myopiakontrolli on tehokkaampaa, kun se aloitetaan mahdollisimman varhain, parasta olisi aloittaa heti kun myopia havaitaan. Tärkeitä tekijöitä myopian kontrolloinnissa ovat myopian määrän täysi ja oikeanlainen korjaus, ympäristötekijöiden säätely sekä säännölliset optometristin suorittamat näöntutkimukset, joissa voidaan seurata myopian kehitystä ja mahdollisia muutoksia silmissä. 

Lähtökohtaisesti on tärkeää, että taittovirheen löytyessä se korjataan, sillä alikorjattu tai täysin korjaamaton lkinäköisyys todennäköisesti kehittyy ja alentaa elämänlaatua jo varhaisessa vaiheessa, kun lapsi ei esimerkiksi näe koulussa taululle. Perinteisesti taittovirhe korjataan yksitehoisilla, miinusvahvuudella ilmoitettavilla silmälaseilla tai piilolinsseillä. Viime vuosina tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet merkkejä siitä, että perinteiset yksiteholinssit muodostavat verkkokalvon reuna-alueille saapuvan kuvan osittain verkkokalvon taakse. Tämän on havaittu lisäävän silmän pituuden kasvua. Tämän havainnon ansiosta linssiteknologiaa on kehitetty siten, että markkinoille on tuotu sekä silmälasi-, että piilolinssivaihtoehtoja, jotka linssirakenteidensa vuoksi muodostavat myös näkökentän reuna-alueiden kuvan verkkokalvon myötäisesti, näin vähentäen silmän tarvetta kasvaa pituutta. 

Ranskalaisen silmälasilinssivalmistajan, Essilorin, uusin innovaatio on myopian kehitystä hidastava Stellest-linssi. Stellestin vaikutus myopiaan perustuu sen erityiseen H.A.L.T -teknologiaan, jonka erityinen linssirakenne siirtää perinteisestä yksitehosta poiketen reuna-alueiden kuvan verkkokalvon myötäisesti ja näin vähentää silmän pituuden kasvua. Tutkimusten mukaan Stellest voi hidastaa myopian kehittymistä 67% verrattuna tavalliseen yksitehoon, kun Stellest-linssejä pidetään 12 tuntia päivässä.  Samalla linssi tarjoaa tarkan ja mukavan näkemisen linssin lävitse. Linssi on suunniteltu 8–16-vuotiaille likinäköisille lapsille. 

Myopiakontrollia on mahdollista toteuttaa myös piilolinsseillä. Cooper Visionin MiSigth on kertakäyttöinen, pehmeä piilolinssi, jonka rakenne on suunniteltu muodostamaan kuva verkkokalvon myötäisesti sen etupuolelle ActivControl –teknologian avulla. Piilolinsseillä saavutetaan tarkka näkö ja samalla ehkäistään silmän pituuden kasvua. Tutkimusten mukaan MiSight voi hidastaa myopian kehitystä 59%. Piilolinssi on suunniteltu 8–15-vuotiaille likinäköisille lapsille. 

Kysy lisää likinäköisyyden kasvun hillitsemisestä optometristiltasi Brilletistä!