Harmaakaihi

Harmaakaihi on silmän luonnolliseen ikääntymiseen kuuluva tila, jossa silmän sisässä oleva linssi eli mykiö samenee. Kaihi syntyy, koska silmän aineenvaihdunnan yhteydessä mykiöön jää solukertymää, joka ajan mittaan samentaa linssin niin, että samentuma alkaa häiritä näkemistä. Silmän sisässä oleva linssi on ikään kuin ikkuna, jota ei koskaan pestä, niinpä se likaantuu ja näkö alkaa tuntua samealta.

Kaihin oireisiin kuuluvat näön sumeneminen ja näöntarkkuuden alentuminen. Kaihi myös alentaa kontrastiherkkyyttä, aiheuttaa häikäistymistä ja muuttaa värinäköä. Kaihin kehittymiseen kuuluu silmän sisässä olevan linssin jäykistyminen ja muodon muuttuminen, jolloin miinustaitteisuus lisääntyy. Aikaisemmin lukulaseja tarvinnut henkilö voi kaihin kehittymisen jälkeen kyetä lukemaan ilman laseja, mutta samalla myös kaukonäkö heikentyy. Pian kaihin kehittyessä myös lukeminen muuttuu vaikeaksi. Toisinaan kaihen kehittyminen aiheuttaa myös kaksoiskuvien näkemistä yhdellä silmällä katsottaessa.

Vaikka kaihi yleensä on ikääntymiseen liittyvä sairaus voi kaihi toisinaan olla synnynnäinen tai kehittyä normaalia aikaisemmin. Silmänseutuun kohdistunut isku, tai altistuminen voimakkaalle UV-säteilylle voi nopeuttaa kaihin kehittymistä, samoin krooninen silmänsisäinen tulehdus uveiitti tai aineenvaihdunnan muutokset diabeteksen yhteydessä saattavat edistää kaihen syntymistä. Lisäksi joidenkin lääkeaineiden kuten kortisonien pitkäkestoinen käyttö lisää riskiä harmaakaihen ennenaikaiselle muodostumiselle.

Harmaakaihi hoidetaan aina kirurgisesti. Harmaakaihileikkaus on yleisin ihmisille tehtävistä leikkauksista. Suomessa leikataan yli 30 000 kaihea vuodessa. Kaihileikkauksessa silmän sisässä oleva samentunut mykiö poistetaan ja tilalle asennetaan silikonista tai akryylimuovista valmistettu keinomykiö. Tekomykiön voimakkuus pystytään etukäteen arvioimaan niin, että kaihileikkauksen avulla voidaan silmään saada haluttu voimakkuus. Kaihileikkauksella on siis mahdollista korjata myös taittovirheitä. Kaihi ei koskaan kasva samaan silmään kahdesti, eli kaihi ei uusi. Toisinaan kaihileikkaukseen jälkeen voi kuitenkin muodostua niin sanottu jälkikaihi. Jälkikaihi tarkoittaa keinomykiön takapinnalle muodostuvaa ohut solukertymää, joka poistetaan YAG-laserin avulla.

Todettuaan kaihen Brilletin silmälääkärit kertovat havainnostaan potilaalle. Mikäli asiakas haluaa hän saa varhaisessakin vaiheessa lähetteen yksityiseen kaihileikkaukseen. Kaihin edettyä niin pitkälle, että se täyttää julkisen terveydenhuollon kriteerit, asiakas saa itse valita haluaako hän lähetteen julkiselle vai yksityiselle puolelle.

Lisätietoa harmaakaihista ja kaihileikkauksesta www.medilaser.fi

Silmänpohjan ikärappeuma >>>

Varaa aika näöntutkimukseen