BRILLET REKISTERISELOSTE

  1. REKISTERIN PITÄJÄ

Rovaniemen optiikka Oy/Brillet
Koskikatu 22
96200 Rovaniemi

Sähköposti: brillet(at)brillet.fi
Puhelin: 0400 448 922
Y-tunnus: 2569952-4

  1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Pasi Hiukka
Koskikatu 22
96200 Rovaniemi

Sähköposti: pasi.hiukka(at)brillet.fi
Puhelin: 040 717 1988

  1. REKISTERIN NIMI

Promedan potilas- ja/tai asiakastietojärjestelmä

  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Optikkoliikkeen ja silmälääkärivastaanoton asiakas- ja potilasrekisterin käyttötarkoitus on asiakkaiden henkilö- ja yhteystietojen, silmien ja muun terveydentilan sekä asiakaan terveyden- tai sairaudenhoitoon liittyvien havaintojen ja tutkimustulosten sekä hoitosuunnitelmatiedon tallentaminen, seuranta sekä niistä syntyvien tietojen käsittely. Perusteena rekisterin pitämiselle on lain vaatimukset sekä asiakas- ja potilassuhde.

Rekisterin avulla tapahtuu myös ajanvaraus, asiakkaiden tilausten ja ostotapahtumien käsittely sekä taloushallintoon liittyvät toiminnot.

Lisäksi rekisteriä käytetään rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnitteluun ja tilastointiin sekä asiakassuhteen hoitoon.

Perusteena olevat lainkohdat ovat mm.

  1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan/potilaan yksilöinti ja yhteystiedot: nimi ja henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotikunta, tarvittaessa alaikäisen huoltaja tai potilaan laillisen edustajan yhteystiedot.

Työnantaja ja ammatti

Potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä anamneesi ja tutkimustietoja, kuvantamistietoja ja muita tutkimustuloksia, hoitosuunnitelmia, ajanvaraus- ja potilaspäiväkirjoja, sekä potilaiden suostumuksella muista hoito- ja tutkimuspaikoista saatuja hoidon kannalta tarpeellisia tietoja.

Asiakkaiden silmälasi- ja piilolinssireseptejä voimassaoloaikoineen

Asiakkaiden piilolinssien, aurinkolasien, silmälasien, kuivasilmätuotteiden ja muiden optikkoliikkeissä yleisesti myytävien tuotteiden ostotietoja.

Potilasmaksuasioiden käsittelyssä tarvittavia, sekä tilastoinnin ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja.

  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaiden varatessa ajan optometristille tai silmälääkärille, asiakkaan asioidessa liikkeessä silmälasi, aurinkolasi, piilolinssi tai muilla ostoksilla, jolloin tietojen säilyttäminen on asiakkaan etu.

  1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaan nimi ja silmälasien valmistamiseen tarvittavat tiedot välitetään linssitoimittajalle, joka vastaa tuotteiden valmistuksesta. Muutoin asiakastietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittavissa rajoissa.

  1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteri tallennetaan tietokantaan. Potilastietoja pääsevät käsittelemään vain hoitoon osallistuvat ammattihenkilöt ja muita asiakastietoja sekä tuotteen valmistamiseen ja myyntiin liittyviä tietoja pääsee käsittelemään koulutettu henkilökunta, joilla on salassapitovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla rajataan tiedonsaanti oikeus kutakin käyttäjäryhmää koskevaksi. Asiakastiedot on salattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla.