Arvot

Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvot asiantuntijuus, ihmisläheisyys, paikallisuus ja eettisyys.

Asiantuntijuus

 • Jatkokouluttaudumme säännöllisesti ja kehitämme ammattitaitoamme niin, että se on jatkuvasti alan parasta.
 • Kartoitamme asiakastarpeen erittäin perusteellisesti aina sekä tuotteiden että silmän terveyden näkökulmasta.
 • Arvioimme ja teemme kaiken asiakastyön aina asiakkaan tarpeen ja kokonaisedun näkökulmasta, ja perustelemme sen asiakkaalle.
 • Esittelemme asiakkaalle aina hänelle parhaan ratkaisun, jossa painottuu yksilöllisyys, laatu, sopivin tuote ja lisäarvo asiakkaalle.
 • Kannamme kokonaisvastuun asiakkaan palveluprosessista ja sen lopputuloksesta.

Ihmisläheisyys

 • Välitämme aidosti jokaisesta asiakkaasta ihmisenä.
 • Kuuntelemme ja olemme kiinnostuneita asiakkaiden mielipiteistä.
 • Palvelutilanteessa olemme aidosti läsnä, ja huomioimme asiakkaan sekä empatian että asiasisällön näkökulmasta.
 • Huomioimme asiakkaan yksilölliset tarpeet, asiantuntijana kerromme mahdollisuudet, ja yhdessä asiakkaan kanssa mietimme ratkaisun.
 • Kunnioitamme asiakasta sekä palvelutilanteessa että ihmisenä.

Paikallisuus

 • Olemme luottamuksen arvoisia, koska meidät tunnetaan.
 • Tunnemme asiakkaamme ja huomioimme sen tuotevalikoimassa ja palvelutilanteessa.
 • Osaamme soveltaa paikallisesti verkoston yleiset hyvät periaatteet asiakkaan ja kumppanien parhaaksi.
 • Pystymme tekemään päätökset nopeasti.
 • Rakennamme yhteiskuntamme paikallisesti mm. maksamalla veromme omaan kuntaan.
 • Olemme notkeita taipumaan yhteistyöhön paikallisissa tapahtumissa ja asioiminen kanssamme on vaivatonta.

Eettisyys

 • Toimimme rehellisesti, hyvällä moraalilla ja luotettavasti.
 • Noudatamme lakeja, asetuksia ja toimialamme ohjeistuksia, emmekä pyri pikavoittoihin oikomalla kulmia.
 • Pidämme kaikkia asiakkaita saman arvoisina.
 • Kohtelemme työkavereita kunnioittavasti, teemme työtä avoimesti, toimimme tiiminä ja puhallamme yhteen hiileen.
 • Toimimme työnantajina vastuullisesti ja työntekijöitä kunnioittaen.

Hannele Typpö, Satu Alapuranen, Virpi Hyvönen, Taina Hiukka ja Pasi Hiukka

Asiakaskokemuksia Brilletistä >>>