ADHD ja näkeminen

Keskittymisellä, oppimisella ja toiminnallisella näöllä on selvä yhteys. Me aikuisetkin huomaamme sen pitkän työpäivän aikana, kun silmien väsyessä keskittyminen työtehtävään herpaantuu ja tarvitsemme kahvitauon. Pienellä koululaisella ei ole kesken oppitunnin mahdollisuutta lähteä kaakaolle, milloin hänen keskittyminen herpaantuu näköjärjestelmän väsymisen vuoksi.

Oppiminen on näköpeliä. Noin 75–90% oppimisesta luokkahuoneessa tapahtuu näkemisen avulla. On sanomattakin selvää, että ongelmat näkemisessä aiheuttavat tällöin ongelmia lapsen jaksamisessa.

Näkeminen on ehdottomasti tärkein aistimme, josta pitää huolehtia. Näöstä huolehtiminen ja hyvän, toimivan näkemisen ylläpito on ensiarvoisen tärkeää erityisesti lapsilla, joiden näkö on vasta kehittymässä. Jos lapsen toiminnallista näköä ei hoideta kuntoon ennen kymmentä ikävuotta, se vaikuttaa koko hänen loppuelämäänsä.

Ei riitä, että lapsi näkee hyvin kauas ja lähelle. Silmien tulee toimia yhdessä eli toiminnallisen näön tulee olla kunnossa. Toiminnallisen näön ongelmat (karsastus, silmien yhteisnäkeminen, seuraaminen ja tarkentaminen) ovat merkittävästi haitallisempia kuin huono kaukonäkö vaikuttaen mm. lapsen oppimis- ja keskittymiskykyyn. Oireina on usein myös päänsärkyä ja pahoinvointia.

Kun lapsi ei näkemisen ongelmista johtuen jaksa keskittyä lukemiseen, niin hänen keskittymisensä herpaantuu. Keskittymishäiriöinen lapsi on helppo leimata ylivilkkaaksi ja pahimmassa tapauksessa ADHD-tapaukseksi, mitä lähdetään hoitamaan. Tällöin hoidetaan vain seurausta ottamatta kantaa keskittymisongelmien syyhyn. Tämän vuoksi jokaisen keskittymishäiriöisen lapsen tulisi käydä perusteellisessa optikon näöntutkimuksessa, jossa otetaan kantaa kaikkiin toiminnallisen näön ongelmiin eikä pelkästään kauko- ja lähinäöntarkkuuteen.

Yllättävänkin pienten näkövirheiden korjaaminen voi helpottaa lapsen lukemaan keskittymistä yms. Toiset lapset ovat vaan herkempiä kuin toiset. On todettu, että varsinkin ADHD-lapset ovat merkittävästi herkempiä kaikenlaisille pienillekin ongelmille ja ärsykkeille. Niinpä heidän näkemisensä tulisi olla mahdollisimman optimaalisella tasolla ja pienetkin virheet korjattuna.

Lasten näköjärjestelmää ei nykyään rasita pelkkä lukeminen ja opiskelu, vaan yhä enenevässä määrin lapset tuijottavat erilaisia näyttöjä suuren osan päivästä. Varsinkin älypuhelimet ovat melko lähellä lapsen silmiä, jolloin näköjärjestelmä joutuu todella kovalle rasitukselle. Kun toiminnallisen näön ongelmista kärsivä lapsi ennen läksyjen tekoa surffailee some-maailmassa, niin hän ei enää jaksa keskittyä koulutöihin ja oppimiseen.

Lapsen näöntutkimus on tarpeen varsinkin, jos koululaisella on ongelmia lukemisessa, oppimisessa, keskittymisessä ja/tai toistuvia päänsärkyjä. Jos lapsellasi on näitä ongelmia, niin tuo hänet Brilletiin kunnolliseen, perusteelliseen optikon näöntutkimukseen. Varmistetaan yhdessä lapsellesi mahdollisimman hyvä mahdollisuus menestyä opin tiellä. Lapsesi kiittää sinua tästä aikuisena.

Likinäkö >>>

VARAA AIKA NÄÖNTUTKIMUKSEEN